Vi utför allt inom mark och anläggning, tex:

 • Husgrunder
 • Finplanerings arbeten
 • Avlopp
 • Diverse schaktarbeten
 • Gjutningsarbeten
 • Stenläggningar
 • Snöröjning, plogblad mellan 1,4m – 3,6m
 • Halkbekämpning med digital spridare, både för salt och grus/flis.

Uthyrning av containrar:

 • Vi har containrar i storleken 22 kbm att hyra ut till dig.
 • Tänk på att vi behöver din beställning senast 3 arbetsdagar innan önskad leverans.
 • Beställningen görs via telefon: 0430-30009 eller via mejl: info@fjanlaggning.se